Power of revocation

REKLAMASJON.

Dersom det foreligger en mangel eller feil ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Quadronorway.no skriftlig melding ( epost/ brev ) om at du vil påberope deg mangelen. Quadronorway.no vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp.